Raktározóknak

Rendszeresen találkozunk olyan kárügyekkel, amikor a raktározott idegen áru kezelése során a raktározó kárt okoz megbízója részére. Származzon a kár árukeveredésből, a megbízó által előírt be- és kitárolási rend szabályainak megsértéséből, vagy bármilyen okú raktárhiányból, esetleg az áru mechanikai sérüléséből, a raktározói felelősség fennáll. Ideális esetben ezeket a károkat a logisztikai szolgáltató raktározói felelősségbiztosításának terhére kell rendezni (rosszabb esetben a szolgáltató saját hatáskörben kénytelen megtéríteni az okozott kárt).

Ügyfeleinknek segítséget nyújtunk abban, hogy a raktározói felelősségből eredő károk a megfelelő módon dokumentálásra, majd rövid időn belül bejelentésre kerüljenek az érintett felelősségbiztosító felé, a biztosító által kért dokumentumok és információk időben beszerzésre kerüljenek, és a keletkezett kár mielőbb kifizetésre kerüljön. Segítünk a káresemény bekövetkezési körülményeinek kivizsgálásában is, hogy ugyanaz a hiba ne fordulhasson elő kétszer.