Fuvarozóknak

Gépjármű és rakománykárok rendezése
Fuvarozó ügyfeleink részére többnyire vétlen / idegen hibás (alkalmanként saját hibás) közlekedési balesetek gépjárműkárok, valamint saját és idegen hibás és rakománykárok kárrendezését végezzük.
Sokan úgy gondolják, hogy ez a két terület egymástól teljesen elkülönül, azonban az évek során számos olyan összetett kárügyben kerültünk bevonásra, ahol a két terület szorosan összefonódott és komplex kárügyintézésre volt szükség.

Számíthat ránk az első perctől kezdve
Minél előbb értesítést kapunk a káreseményről, annál több segítséget tudunk nyújtani. Egy káresemény ügyintézését alapjaiban befolyásolja az, hogy a káresemény bekövetkezésének körülményei megfelelő módon kerültek-e dokumentálásra. Sajnos gyakori probléma, hogy egy kárigény érvényesítése azért hiúsul meg, mert a helyszínen nem készült megfelelő dokumentáció. Ha azonnali értesítést kapunk, akkor telefonon egyeztetni tudunk a gépkocsivezetővel és segítséget tudunk nyújtani a szükséges okmányok kitöltésében, a megfelelő fotók elkészítésében, majd a végén ellenőrizzük is az elkészült anyagot.

Megszervezzük a jármű és/vagy a rakomány szemléjét (belföldön és külföldön)
A kár vitamentes rendezéséhez elengedhetetlen, hogy a járműben és/vagy rakományban keletkezett károk szakszerűen, hiteles kárszakértők által kerüljön felmerésre és erről nemzetközi sztenderdek szerint, mindenki által értelmezhető dokumentáció készüljön.
Mi Európa egész területén legfeljebb néhány munkanapos átfutással (sok esetben még a káresemény napjára) kárszakértői szemlét tudunk szervezni. Ennek köszönhetően a gépjármű- vagy rakománykár mértéke a káresemény helyén és idején, az alkalmazandó díjak és költségek figyelembevételével megállapításra kerül – nincs bizonytalanság, nincs kétség.

Segítséget nyújtunk a jármű és rakomány mentéséről, tárolásáról készülő számla megfelelő bontásában
Gyakran tapasztaljuk, hogy a műszaki mentésről és tárolásról készülő számla nem kerül megbontásra úgy, ahogyan később arra a biztosítási kárügyintézéshez (pl. vontató és pótkocsi casco, rakomány CMR/BÁF) szükség lenne. Ha időben értesítést kapunk a káreseményről, akkor még a mentési számla kiállítása előtt támogatást nyújtunk hogy a megfelelő dokumentáció kerüljön elkészítésre. Ha már csak a számla elkészültét követően értesülünk a kárról, akkor is vannak eszközeink a probléma kezelésére.

Beszerezzük a szükséges hatósági iratokat
A biztosítási kárrendezéshez szükséges hatósági iratok (pl. rendőrségi határozat, tűzhatósági jegyzőkönyv, stb.) beszerzése sok esetben komoly problémát jelent.
Mi az elmúlt évek során Európa legtöbb országában már megismertük a hatósági iratok kikérésének rendjét és módját. Kialakult rendszerünk van a hatósági anyagok kikéréséhez és azokban az országokban, ahol helyi jogi képviselő szükséges az anyag kikéréséhez, rendelkezünk megfelelő ügyvédi kapcsolatokkal.

A kezdetektől nyilvántartjuk a káresemény kapcsán felmerült költségeit és segítünk kimutatni a jármű kiesése miatt keletkező veszteséget
Egyedileg kialakított kárnyilvántartási rendszerünkben rögzítjük a káreseménnyel kapcsolatos költségeket, bekérjük és a kárrendezési folyamat lezárulásáig megőrizzük a költségekkel kapcsolatos bizonylatokat.
Segítünk kimutatni azt is, hogy a jármű káresemény miatti kiesése mekkora veszteséget okozott Önnek.

Kidolgozzuk a tételes, összegszerű kárigényt és csatoljuk hozzá a kárösszeget igazoló dokumentációt
Aprólékosan összeállítjuk és az összegyűjtött dokumentumokkal megfelelő módon alátámasztjuk a kárigényt. Nem maradhat ki semmi.

Az igényelhető kártérítés
Az igényelhető kártérítést minden esetben a káresemény helyén alkalmazandó jog, saját hibás rakománykár esetén a CMR Egyezmény és/vagy a helyi jog, továbbá ügyfeleink mindenkori biztosítási fedezete határozza meg. A mi célunk minden esetben az, hogy ügyfeleink számára az adott korlátok között a lehető legmagasabb kártérítést érjük el.

Casco biztosítás terhére nem, vagy csak részben térült károk
Bizonyos esetekben a casco biztosítás terhére történő kárrendezés nem csak biztonságosabb, de gyorsabb megoldást is jelent ügyfeleinknek. Mivel a keletkezett kárnak általában csak egy bizonyos része térül meg casco alapon, a casco-s kárrendezést követően is jócskán maradnak olyan tételek, amik veszteségként jelentkezek.
A casco limiten kívül eső (ezáltal casco-ra nem térülő) mentési, vontatási, tárolási vagy hazaszállítási költségek, továbbá a jármű kiesése miatti elmaradt jövedelem, rakománykár, vagy a gépkocsivezető kárai mind olyan tételek, melyek idegen hibás baleset esetén sikerrel érvényesíthetők a károkozó féllel, vagy annak felelősségbiztosítójával szemben.
Mi készek vagyunk arra, hogy ügyfeleink casco alapon nem térülő kárait érvényesítsük.

CMR/BÁF biztosítás terhére nem térült károk
Számos oka lehet annak, hogy egy CMR/BÁF káresemény nem térül meg egy egyébként érvényes felelősségbiztosítás terhére: a biztosítási szerződések összetettsége miatt korábban nem észlelt fedezetprobléma, a megbízók által adott különleges előírások be nem tartása, gépkocsivezetői vagy irányítói hiba mely kizárás alá eső eseményhez vezet, de akár csak egy egyszerű adminisztrációs hiba is elutasításhoz vezethet – sok ilyet láttunk már. Egy biztosítói elutasítás esetén sincs azonban minden veszve.
Az elutasított kárügyeket megvizsgáljuk és ha látunk lehetőséget arra, hogy a biztosító elutasítását megfordítsuk, akkor egyeztetünk a felelősségbiztosítóval és felülvizsgálatot kérünk. Ha nincs lehetőség az elutasítás megfordítására, még akkor is számos eszközünk van arra, hogy a kifizetendő kártérítés akár jelentős mértékben csökkenthető legyen.
Természetesen itt is igaz az, hogy minél előbb kerülünk bevonásra egy kárügybe, annál valószínűbb, hogy eredményesen tudunk eljárni.

Franciaországi „bírságok” visszaigénylése
A Franciaországban kifizetett „bírságok” jelentős része valójában nem bírság, hanem letéti összeg. Abban az esetben, ha az ügyben nem indul eljárás a gépkocsivezetővel illetve a céggel szemben, úgy bizonyos idő elteltével a kifizetett összeg visszaigényelhető. Francia ügyvédi kapcsolatunkon keresztül mi segíteni tudunk a visszaigénylésben.