Szállítmányozóknak

Szolgáltatás
Szállítmányozó ügyfeleink részére az általuk megbízott alvállalkozókkal kapcsolatos rakomány-kárrendezést, szállítmányozói felelősségbiztosítási kárrendezést, továbbá – közvetített szolgáltatás formájában – alvállalkozók biztosítási fedezetének ellenőrzését nyújtuk.

Alvállalkozói rakománykárok rendezése
Tudjuk, hogy szállítmányozóként nehéz megfelelni a megbízók magas elvárásainak és gyakran előfordul, hogy a megbízó és az alvállalkozó másként ítél egy kárügyet, a szállítmányozó pedig két tűz közé kerül. Ilyenkor a káresemények rendezése egy olyan terület, ami könnyedén elronthatja az egyébként gyümölcsöző együttműködést akár egy fontos megbízóval, akár egy régi, egyébként megbízható alvállalkozó fuvarozóval.
Szolgáltatásunkat esetileg (egy-egy adott ügyben) és keretszerződés (az összes kárügyükben) jelleggel is nyújtani tudjuk.
Bevonásunkkal gördülékenyebbé válik a folyamatban levő kárügyek menedzselése: a teljes kapcsolattartást átvállaljuk (egyeztetünk a megbízóval, az alvállalkozóval, akár az alvállalkozó biztosítójával, vagy az illetékes hatóságokkal), a kárügyekről részletes, saját nyilvántartást vezetünk, a felmerülő kérdésekben jogi állásfoglalást adunk, és időszakos riportokat adunk az ügyek állásáról.

Szállítmányozói felelősségbiztosítási kárrendezés
Minden szállítmányozó működése során megtörténik egyszer, hogy szállítmányozói minőségben kárt okoz. Az ilyen károkat ideális esetben szállítmányozói felelősségbiztosítás terhére kell rendezni, azonban ennek a módozatnak is megvannak a maga szabályai és buktatói.
Ügyfeleinknek segítséget nyújtunk abban, hogy a szállítmányozói felelősségből eredő károk a megfelelő módon bejelentésre kerüljenek az érintett felelősségbiztosító felé, a biztosító által kért dokumentumok és információk időben beszerzésre kerüljenek, és a keletkezett kár mielőbb kifizetésre kerüljön. Segítünk a káresemény bekövetkezési körülményeinek kivizsgálásában is, hogy ugyanaz a hiba ne fordulhasson elő kétszer.

Alvállalkozók biztosítási fedezetének ellenőrzése
Az utóbbi évtizedben a hamis személyazonossággal és/vagy hamis biztosítási fedezetigazolásokkal elkövetett lopások száma jelentős mértékben emelkedett és ezeknek a károknak gyakran szállítmányozók az elszenvedői: amíg ők meg kell hogy térítsék a lopással keletkezett kárt, a kifizetett összeget nem tudják érvényesíteni a bűnözőkkel szemben. A fuvarmegbízás kiadása előtt elvégzésre kerülő biztosítási fedezetellenőrzés életmentő lehet, ha bűnözők hamis dokumentumokkal próbálnak egy fuvarmegbízást elnyerni. Ha nem vizsgálja be alvállalkozói biztosítási fedezetét, azzal megbízásonként több tízezer EUR kár keletkezését kockáztatja. Megéri?